REKRUTACJA

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce. Druki deklaracji w wersji papierowej są dostępne w przedszkolu i sekretariacie oraz wersja elektroniczna do pobrania pod linkiem (druk będzie dostępny od 7.03) :

DEKLARACJApobierz

Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola od 07.03.2023 do 13.03.2023.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

W deklaracji punkt dotyczący aktualizacji danych wypełniają tylko ci rodzice, u których nastąpiła zmiana w tym zakresie od momentu zawarcia umowy na rok 2022/2023.