Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Rekrutacja

 


REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁA PSZCZÓŁKA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.

Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole   

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria naboru do Publicznego Przedszkola Wesoła Pszczółka w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2021r.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić przystąpienie do rekrutacji, dostarczając stosowne dokumenty.

Wniosek wraz z załącznikami można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole  od dnia 15 marca.

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki deklaracji będą dostępne u nauczycieli w grupach oraz na stronie www.

Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola od 09.03.2021 do15.03.2021.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.